KURZY, TÁBOR » KURZY » CENÍK
CENÍK KURZY, KROUŽKY

Ceník je orientační a vše může být dohodnuto dle spotřeby materiálu apod.

PRAVIDELNÉ LEKCE - KERAMIKA a jiné výtvarné činnosti

rodič a dítě do 8 let - 1 hodina - cca 250,- Kč, oba vyrábí

rodič a dítě nad 8 let - 1 hodina - cca 300 Kč, oba vyrábí

rodič a 2 děti - cca 1 hodina - 350,- Kč - vyrábí všichni

 

1 dítě 6 - 8 let - 1 hodina - každý po 150,- kč

1 dítě 9 a 10 - 1 hodiny - 160,- Kč

1 dítě nad 10 let - 2 hodiny - 250,- Kč

1 dítě nad 8 let - 1,5 hodiny - 200,- nebo dle dohody a spotřeby materiálu

 

Od 1. září 2014 zavádíme předplatné. Můžete si zvolit měsíční, čtvrtletní, pololetní apod. Při neúčasti Vám bude nabídnut náhradní termín, maximálně však nahradíme polovinu lekcí, případně lze dohodnout částečnou náhradu ve formě výtvarných materálů dle vlastního výběru a momentální nabídky nebo nahrazením jiným účastníkem. Zaplacené předplatné se nevrací. V případě dlouhodobé nemoci lze řešit individuálně vzájemnou dohodou.

 

V NĚKTERÝCH PŘÍPRADECH MŮŽE BÝT CENA
A PODMÍNKY DOHODNUTY INDIVIDUÁLNĚ.

 

NEPRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ LEKCE - KERAMIKA

Termín a čas stanoven na objednávku, nejlépe telefonickou, potvrzenou emailem

Ceník je dle dohody - tedy času a spotřeby materiálu a odpovídá ceníku viz výše

 

PRAVIDELNÉ LEKCE - VÝTVARNÉ ČINNOSTI

Ceník je obdobný ceníku za keramické lekce, v ceně je základní materiál - tedy barvy, lepidla, papír a ostatní materiály

Při materiálově náročnější výtvarné práci je možné, že zákazníkovi bude přičten spotřebovaný materiál, který nemá vlastní - textil, tričko apod. Zákazník je dopředu seznámen a částka si odsouhlasí.

 

Ceny mohou být průběžně upravovány podle cen vstupních materiálů a energií. V některých případech lze dohodnout cenu individuálně.

 

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste přihlášeni na pravidelný den a hodinu a nemůžete se dostavit, je třeba neúčast omluvit neprodleně.

Pokud tak neučiníte a omluvíte pozdě nebo se vůbec neomluvíte, může Vám být naúčtována zameškaná lekce a ztrácíte nárok na náhradu předplacené lekce.

 

Více čtěte v Obchodních podmínkách.